Grupputveckling

Är gruppen förändrad vid t.ex. en omorganisation? Är du ny som ledare för gruppen? Vill du få ett bättre samarbetsklimat i gruppen? Har ni fått nya mål eller förändrade ansvarsområden? Eller finns det konflikter i gruppen eller med andra delar i organisationen?

Admire använder teorin om "Förändringens Fyra Rum" (FFR) som bas för grupputveckling. FFR är en teori om vad som händer med människor och grupper i förändring, i pressade situationer eller kriser. Till teorin finns ett antal kraftfulla verktyg som kan användas efter gruppens behov.

Vi börjar med att snabbt etablera ett gemensamt språk i gruppen och därefter jobba med olika frågeställningar och övningar som skapar självinsikt, förståelse för andra och förståelse för gruppen som helhet. Resultatet består av konkreta handlingsplaner och åtgärder som gruppen och du som ledare kan fortsätta arbeta med.

Som komplement till grupputvecklingsaktiviteterna kan vi genomföra en nulägesmätning av attityder, samarbetsklimat och resultat före och efter en grupputvecklingsaktivitet.