Individuell utveckling

Har du kommit till en fas i livet där du vill ta nästa steg?
Du har ett antal år i yrkeslivet och det är inte mer utbildning som känns relevant, utan att jobba mer med utmaningar som utgår från DIN arbetssituation? Hur blir du bättre på att fokusera på det som är viktigt? Vad är viktigt? Hur skapar du balans mellan engagemang och prestation? Hur kan du säga nej utan att det tas emot fel?

Tänk om du alltid hade en egen coach på axeln i dessa frågor eller andra för dig viktiga frågor? En coach som fick dig att ta tag i saker som frustrerade dig eller fick dig att ändra beteendemönster?

Genom att använda coaching som metodik för att nå dina mål/ önskan om förändring, blir du snabbt tydlig för dig själv om vad du vill, kan formulera mål, förståelse för vad som är viktigt, vad som ger dig energi etc.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där du får prova på coaching som metod.

Vi erbjuder;

  • Ledarskapscoachning

  • Professionell utveckling i din roll

  • Karriärcoachning

  • Jobbcoachning

 

Länkar