Det coachande ledarskap
Det coachande ledarskapet handlar om att skapa engagemang och drivkraft hos medarbetarna. Coachande ledarskap är ett förhållningssätt som bygger på en ödmjuk och djupt lyssnande attityd gentemot medarbetarna där fokus ligger på medarbetarens förmågor och prestationer.

Det coachande förhållningssättet bygger på ledarens förmåga att få sina medarbetare att själva utvecklas, och finna lösningar på uppkomna frågeställningar och problem. Det skapar en lärande kultur och fokuserar på det som är bra och det som fungerar.

Att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt handlar om att stödja medarbetarna, med hjälp av precisa frågor, att utforska deras utmaningar med ambitionen att hitta lösningar. Det handlar om att föra medarbetarna, gruppen och verksamheten framåt mot verksamhetsmålen. Ett coachande ledarskap kräver en trygg chef som vågar gå utanför sin trygghetszon, som kan kommunicera mål och strategier och som kan se att problem kan lösas på andra sätt än det som chefen själv ser. En coachande chef möter den anställde där den befinner sig, kan gemensamt diskutera framtid, öppenhet, tydlighet, får rätt person på rätt plats.

Vinster organisation/grupp – skapar högre effektivitet, kreativitet en ansvarstagande och engagerad grupp/organisation. Allas förmågor lyfts fram och man tar hänsyn till individens styrkor för att skapa resultat. Rätt person på rätt plats. Mindre prestige och maktspel. Öppet klimat.

Vinster individ/medarbetare – tar mer ansvar för sin egen utveckling, har möjlighet att påverka, ger tid till reflektion, skapar sin situation, blir sin egen expert.