Organisationsutveckling

Ett företag består av individer och företaget har ägare som vill se resultat och vinst. Företaget sätter upp mål och strategier att skapa de resultat som ägarna kräver. Individerna använder sin kompetens för att att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå målen.

Företaget behöver tydliga mål och strategier för att individerna ska veta vad de ska jobba mot. Företaget behöver individer som har rätt kompetens för att utföra arbetsuppgifterna.

Ta faktabaserade beslut om din verksamhet
Många medarbetarundersökningar vittnar om att mål och strategier inte är tydliga i företaget. Vad får detta för konsekvenser för resultatet och kundnöjdhet? Många ledningsgrupper tror sig veta vad kunderna tycker och hur medarbetarna mår och presterar. Men VET de verkligen?

Admire är distributör av ett webbaserat enkätverktyg som stödjer företag och organisationer som vill få faktaunderlag för att ta bra beslut. Admire samarbetar med företaget 3S. Admire stödjer hela processen från förberedelser till uppföljning av en undersökningsaktivitet. En undersökning kan vända sig till kunder, ägare, medarbetare, externa leverantörer, interna funktioner med flera.

Styr kompetensutvecklingen så att försörjer företaget med den kompetens som behövs för att nå målen
Kontakta oss för ett möte där vi berättar mer om hur vi jobbar med hur vi kopplar undersökningar och kompetensutveckling till företagets mål, värderingar och fokusområden.