erbjudanden

Admire stödjer företag som vill stärka sina chefer, ledare och medarbetare till att prestera bra och må bättre på arbetet. Admire tror på att bra ledare och välmående medarbetare kan göra underverk i en organisation. Men inte utan att målen är tydliga.

Utveckling genom individuell coaching

 • chefscoaching - mitt ledarskap

 • professionell coaching - min prestation, utveckling och välmående

 • karriärcoaching - utveckling mot ny
  befattning eller roll

 • jobbcoaching - när du behöver ett nytt jobb

Grupputveckling

 • Förbättra samarbetsklimat och skapa ett coachande medarbetarskap

 • Stöd till dig som är ny chef

 • Starta en ny permanent grupp eller en projektgrupp

 • Förbättra kommunikationen mellan personer i gruppen/projektgruppen

Organisationsutveckling

 • Kompetensanalys och inventering

 • Kompetensstyrning mot företagets mål

 • Medarbetarundersökningar och kundundersökningar