Om Admire

Admire erbjuder sina kunder  tjänster och verktyg för individ-, grupp-, och organisationsutveckling. Admire har byggt ett nätverk av leverantörer som kompletterar Admires utbud av tjänster.

Vårt fokus är att ge möjligheter för individer och organisationer att se och uppleva bestående effekter av våra gemensamma insatser

Tack vare vårt kraftfulla nätverk kan vi åta oss uppdrag som kräver både volym och omfattning. 

Comaea - competence
made easier
Kompetensstyrning med hjälp av processorienterat arbetssätt och webbaserat verktyg för kartläggning och analys
   
3S - when facts matter Survey Tool - ett webbaserat enkätverktyg med kraftfullt och enkelt analysverktyg
   
Bureau Bondestam - ledarskapsutveckling Ledarskapsutbildning och handledning för chefer. Grupputveckling.
   
Creative Futures AB Chefscoachning
Jobbcoachning
   
UL 3 Sverige AB Ledarskapsutbildningar Chefscoachning
   
Lagnögruppen Konsulter och coacher inom förändringsledning och grupputveckling
   
Länkar