referenser

Nöjda kunder och klienter säger;

Chefscoachning
"Att prata med Eva är som att prata med sig själv, fast det går mycket fortare att komma framåt"
Åsa, Business Manager, Internationellt IT-företag

"Varmt tack för att du har väckt delar i mig som jag har inte kommit åt på egen hand. Genom dina vinklade och genomtänkta frågor har du fått mig att tänka annorlunda och se möjligheter i nytt ljus. Att få tillåtelse att vara helt fokuserad på min egen person, mina mål och drömmar är en lyx som ger mersmak."
Ingrid Carlsarv, Egenföretagare Änglahänder

Karriärcoaching - att inventera vad som är viktigt
"Under mina 20 år i arbetslivet har jag i princip aldrig stannat upp och checkat av om det verkligen är så att jag gör det som jag tycker är kul och viktigt. Samtalen med Eva och det utmanande verktyg hon använder tyckte jag var både kul och spännande. Det gav en injektion av både energi och självkänsla.” Tinna Bondestam, Mediamentorerna

Jobbcoachning
"Eva har gett mig stor insikt i hur jag uppfattas av andra och hur jag kan ändra mitt beteende vid t ex en intervjusituation. Genom engagemang och drivkraft har hon hjälpt mig bli mer medveten om möjligheter och på så sätt ökat mitt engagemang, självförtroende och driv"
Joakim Norberg, arbetssökande IT-specialist

LÄNKAR