uppdrag

Admire skräddarsyr uppdragen genom att vi startar en dialog med vår kund om vilket behov som finns. Vi tydliggör förväntningar och definierar därefter mål/förväntade effekter av uppdraget. Detta följer vi sedan upp med hjälp av olika verktyg, beroende på uppdragets art.

Exempel på utvecklingsuppdrag;

  • Ledarskapsutveckling
  • Grupputveckling
  • Karriärcoachning
  • Jobbcoachning
  • Rådgivning i samband med webbenkätbaserade undersökningar

Hur ser ditt behov ut? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte

Exempel på verktyg